dijous, 22 de març de 2007

VII Premi Bartra de poesia

VII PREMI CIUTAT DE TERRASSA
AGUSTÍ BARTRA DE POESIA

L'Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració de l'entitat local Amics de les Arts i Joventuts Musicals, convoca el premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de poesia catalana.

El premi es convoca biennalment i s'atorga a un llibre de poemes inèdits i escrits en català, d'una extensió no inferior a 250 versos.

La convocatòria d'enguany es regirà per les següents bases:

BASES

1. Es convoca el VII Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra dedicat a un llibre de poemes en català.

2. Les obres aspirants a aquest premi hauran de ser originals i inèdites, escrites en català. L'extensió haurà de ser la normal d'un volum d'aquestes característiques i, en qualsevol cas, no inferior a 250 versos.

3. Els originals hauran de presentar-se mecano­grafiats i per quintuplicat, i s'hi farà constar el nom i l’adreça de l’autor. Si aquest desitja presentar l’obra amb pseudònim, haurà de fer constar les dades personals en una plica, a l'exterior de la qual s’indicarà clarament el pseudònim emprat.

4. Els originals s’adreçaran fins al 8 de setembre de 2007 a Amics de les Arts i Joventuts Musicals (apartat de correus 426, 08220 Terrassa) indicant en el sobre "Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra". El veredicte del jurat es farà públic en el marc d'un acte organitzat per l'Ajuntament de Terrassa el dia 8 de novembre de 2007. L'esmentat veredicte serà inapel·lable.

5. El premi consisteix en la publicació en edició comercial del llibre guanyador. L'Ajuntament de Terrassa facilitarà la publicació de l’obra en regim de coedició amb Edicions Proa. L’obtenció del premi no implica la renuncia dels drets d'autor per part del guanyador, ni de la primera edició ni de les successives.

6. El premi podrà declarar-se desert si les obres presentades no reuneixen, al parer del jurat, mèrits suficients o no s'ajusten a les característiques de la convocatòria. El premi es indivisible. Si escau, però, el jurat podrà fer mencions honorífiques a altres obres presentades.

7. El jurat de la convocatòria de 2007 està format per Sam Abrams, Jaume Aulet, Antoni Clapés, Jordi Llavina i Jordi F. Fernández.

8. L'organització es compromet a mantenir l'anonimat de les obres no guanyadores, les quals es podran retirar dels locals d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals (carrer de Sant Pere, 46, 1r. 08221 Terrassa) en el termini de dos mesos des de l’atorgament del premi. Passats aquests dos mesos, els originals seran destruïts i convertits en paper reciclat.

9. La presentació dels originals suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases i condicions generals, així com dels drets i obligacions que se'n deriven.

Terrassa, març de 2007

1 comentari:

Anònim ha dit...

Avís: L'opció de fer comentaris no funciona a moltes de les entrades d'aquest bloc. Ho he intentat en dues altres, que no són aquestes (la de gastronomia murciana i la de Valentí Noguera) i se't queda tota la pantalla en blanc. I no és problema meu, tinc la millor conexió adsl del mercat, i rutlla molt bé sempre